Här hittar ni regler och annat som är viktigt för tävling.

Regler

Regler Freestyle HtM 2017

Bedömningsanvisningar för Domare 2017

Lathund för domare 2017

Regler för Teamwork to Music (TtM) Lagklass

Bedömningsanvisningar TtM

Tävlingsledarkompendium

Avgifter och arvoden

Tidsplan för regelrevidering fs/htm 2022

 


Blanketter

Domaravtal Svenska

Domaravtal Engelska

Mall för huvudprotokoll

Mall för tävlingsprotokoll

Protestblankett

Rapport för hund oacceptabelt beteende

Rapport för hund som förvarats olämpligt

Blankett för Elev och Aspiranttjänstgöring

Blankett för Arvode, Resor och Kvitton