Svenska Hundfreestyleklubben
C/O Kerstin Eklund
Fastingsgatan 94
129 43 Hägersten
sekreterare@shfk.se

Allmänna frågor:
info@shfk.se

Ordförande:
ordforande@shfk.se

Kassör:
kassor@shfk.se

Bli medlem:
medlem@skk.se
08-7953050

Tävling, AFEC:
pernilla@shfk.se

Utbildning/domarfrågor:
johanna@shfk.se

Webmaster:
webmaster@shfk.se

Här hittar du hela styrelsen, klubbens adresser, Plusgiro mm.