Det har beslutats att på de utbildningar för domare och instruktörer som SHFK är arrangörer för, skall deltagarna vara medlemmar i SHFK.
Det delas ut speciella diplom till de som gått en utbildning i SHFKs regi.