Här kommer lite tips från arrangörshåll hur du som tävlande kan göra livet enklare för arrangörer.

Alla som arrangerar gör sitt yttersta för att varje tävling ska bli så bra som möjligt.
Som tävlande kan du göra mycket både före, under och efter tävlingen för att bidra till att allt flyter på och genom att vara förberedd och påläst kan du spara mycket tid och energi för arrangören.

FÖRE TÄVLINGEN:
• Anmäl och betala enligt sista anmälningsdagen. Både anmälan och pengar ska vara arrangören till handa senast på sista anmälningsdag. Räkna inte med att arrangören tar efteranmälningar.
• Om du har anmält men inte betalat och får förhinder, meddela arrangören så snabbt som möjligt.
• Om du har anmält och betalt samt får förhinder, meddela arrangören så snabbt som möjligt.
• Läs regler och domaranvisningar. Där hittar du svar på väldigt många frågor och dom finns på SHFKs hemsida.
• Frågor om planens utseende, storlek, om den är inhägnad med mera finns ofta angivet i Hundaktiv och beskrivningen över tävlingen.
• Mellan 1-2 veckor före tävlingen skickar arrangören ut ett PM. PMet är till för att underlätta tävlingen för den tävlande. Det är därför viktigt att läsa och ta till sig all information i PMet. I PMet anges klassordning, här brukar också planen beskrivas mer ingående, vad som gäller angående löptik, musikformat och annat som är specifikt för tävlingen. Ofta planerar arrangören t ex klassordningen utifrån hur många anmälda det är och det vet arrangören inte förrän anmälningstiden har gått ut. Det är arrangören som bestämmer hur PM och startlistor ser ut.
• Acceptera ditt startnummer. Skäl för att byta startnummer är för tajta starter (vid flera hundar) dock brukar arrangören ha tagit hänsyn till detta och redan justerat startlistan till tävlingsdagen. Lång resväg eller önskan om en kort tävlingsdag är inte skäl för att byta startnummer.
• Alla arrangörer jobbar ideellt och räkna inte med vändande svar på dina frågor skicka gärna meddelande under dagtid och undvik att skicka t ex sms nattetid. Fundera på om kanske någon kompis eller din instruktör kan hjälpa dig med svaret på din fråga.
• Är det en tävlingen en bit bort. Boka boende för natten före tävlingen. Visar det sig i PM:et att du har ett sent startnummer och kan åka samma dag, se det som bonus och boka av boendet. Men räkna kallt med att du behöver åka dagen före tävlingen.

PÅ TÄVLINGSDAGEN:
• Följ anvisningarna i pmet.
• När du kommer pricka av dig på startlistan så att arrangören vet att du är på plats samt lämna in din musik i angivet format.
• Var på plats i god tid innan din start och meddela inroparen att du är där.
• Ha koll på vilket startnummer som är på banan.

ÖVRIGA TIPS:
• Andra tips är att åka och titta på någon tävling fråga din instruktör och/eller träningskompisar om hur det brukar fungera på tävling.
• Tänk också på att alla som jobbar med tävlingen jobbar ideellt med begränsad tid att lägga på tävlingen.