Styrelsens sammansättning 2017

Ordförande: Johanna Lehman
ordforande@shfk.se

Sekreterare: Kerstin Eklund
sekreterare@shfk.se

Vice ordförande: Margareta Löfgren
maggan@shfk.se

Kassör: Inger Hillskog Roth
kassor@shfk.se

Övriga ordinarie ledamöter:
Alexandra Karlsson, alexandra@shfk.se
My Johansson, my@shfk.se
Lovisa Martinsson, lovisa@shfk.se

Suppleanter:
Tomas Englöf, tomas@shfk.se
Pernilla Pöykiöniemi, pernilla@shfk.se
Märta Andersson, marta@shfk.se
Moa Waern: moa@shfk.se


Klubbens adress
Svenska Hundfreestyleklubben
C/O Kerstin Eklund
Fastingsgatan 94
129 43 Hägersten

Faktureringsadress
Svenska Hundfreestyleklubben
C/O Inger Hillskog Roth
Gruvlyckevägen 38
653 43 Karlstad

Klubbens PG:
692871-7

Representant i NKU
Rolf Gustavsson

Representant på SKK/KF
Kerstin Eklund

Representanter i OEC regelkommitté
Erika Johansson
Charlie Westin

Representant i FCI Freestylekommitté
Charlie Westin

Revisorer
Ordinarie: Rolf Gustafsson
Suppleant: Karin Brattfjord

Valberedning 2017:
Sammankallande Anette Wallin
Ledamöter: Karin Prytz och Lizette Olausson
valberedningen@shfk.se