Styrelsens sammansättning 2024

Ordförande: Pernilla Pöykiöniemi, ordforande@shfk.se
Vice ordförande: Alexandra Karlsson, alexandra@shfk.se
Sekreterare: Kerstin Eklund, sekreterare@shfk.se
Kassör: Inger Hillskog Roth, kassor@shfk.se

Övriga ordinarie ledamöter:
Märta Andersson, marta@shfk.se
Kristin Wärnbring, kristin@shfk.se
Marie Danielsson, marie@shfk.se

Suppleanter:
Nina Roegner, nina@shfk.se
Pernilla Swahnström, pernilla@shfk.se
My Kroon, my@shfk.se
Hanna Andersson, hanna@shfk.se


Klubbens adress
Svenska Hundfreestyleklubben
C/O Kerstin Eklund
Sjöviksvägen Strökärrstorp
642 97 Bettna

Faktureringsadress
Svenska Hundfreestyleklubben
C/O Inger Hillskog Roth
Storkullegatan 20
653 38 Karlstad

Klubbens PG:
692871-7

Representant i NKU
Pernilla Pöykiöniemi

Representant i FCI Freestylekommitté
Pernilla Pöykiöniemi

Revisorer
Ordinarie: Elisabet Browaldh
Suppleant: Rolf Gustavsson

Valberedning 2024:

Sammankallande Lizette Olausson
Ledamöter: Lovisa Martinsson och Sara Guldbacke
valberedningen@shfk.se