Styrelsens sammansättning 2018

Ordförande: Johanna Lehman
Presentation av Johanna

ordforande@shfk.se

Sekreterare: Kerstin Eklund
sekreterare@shfk.se

Vice ordförande: My Johansson
Presentation av My

my@shfk.se

Kassör: Inger Hillskog Roth
kassor@shfk.se

Övriga ordinarie ledamöter:
Alexandra Karlsson, alexandra@shfk.se
Lovisa Martinsson, lovisa@shfk.se
Märta Andersson, marta@shfk.se

Suppleanter:
Moa Waern: moa@shfk.se
Anna Larsson, anna@shfk.se
Ina Kolmodin, ina@shfk.se
Alexandra Sundqvist, alexandras@shfk.se


Klubbens adress
Svenska Hundfreestyleklubben
C/O Kerstin Eklund
Fastingsgatan 94
129 43 Hägersten

Faktureringsadress
Svenska Hundfreestyleklubben
C/O Inger Hillskog Roth
Gruvlyckevägen 38
653 43 Karlstad

Klubbens PG:
692871-7

Representant i NKU
Rolf Gustavsson

Representant i FCI Freestylekommitté
Kerstin Eklund

Revisorer
Ordinarie: Rolf Gustafsson
Suppleant: Karin Brattfjord

Valberedning 2018:
Sammankallande Lizette Olausson
Ledamöter: Karin Schylberg och Anette Wallin
valberedningen@shfk.se