Styrelsens sammansättning 2023

Ordförande: Pernilla Pöykiöniemi, ordforande@shfk.se
Vice ordförande: Märta Andersson, marta@shfk.se
Sekreterare: Kerstin Eklund, sekreterare@shfk.se
Kassör: Inger Hillskog Roth, kassor@shfk.se

Övriga ordinarie ledamöter:
Alexandra Karlsson, alexandra@shfk.se
Kristin Wärnbring, kristin@shfk.se
Marie Danielsson, marie@shfk.se

Suppleanter:
Nina Roegner, nina@shfk.se
Pernilla Swahnström, pernilla@shfk.se
Linda Modin, linda@shfk.se
Hanna Andersson, hanna@shfk.se


Klubbens adress
Svenska Hundfreestyleklubben
C/O Kerstin Eklund
Fastingsgatan 94
129 43 Hägersten

Faktureringsadress
Svenska Hundfreestyleklubben
C/O Inger Hillskog Roth
Storkullegatan 20
65342 Karlstad

Klubbens PG:
692871-7

Representant i NKU
Rolf Gustavsson

Representant i FCI Freestylekommitté
Kerstin Eklund

Revisorer
Ordinarie: Elisabet Browaldh
Suppleant: Rolf Gustavsson

Valberedning 2023:

Sammankallande Lizette Olausson
Ledamöter: Lovisa Martinsson och Sara Guldbacke
valberedningen@shfk.se