När man som arrangör av tävling vill anlita utländsk domare ska man ansöka om detta hos SHFK. Detta gäller även för domare från våra nordiska grannländer. Ansökan måste göras varje gång en utländsk domare dömer i Sverige, dvs även om domaren i fråga har dömt i Sverige tidigare. Motsvarande hantering sker från andra länders kennelklubbar när svenska freestyledomare dömer utomlands.

För att använda er av utländsk domare gör så här:
Arrangör som vill anlita en utländsk domare kontaktar SHFK’s domaransvarig, johanna@shfk.se som vidarebefordrar förfrågan till SKK.
SKK frågar hemlandets kennelklubb om den aktuella domarens auktorisation
SKK meddelar svaret till SHFK’s domaransvarig som vidarebefordrar till arrangören
SKK lägger upp domaren i sitt register (om denne inte redan finns där).

Följande uppgifter ska finnas med från arrangörsklubben:
Tävlingen
Klubb
Datum
Ort
Domaren
Namn
Land

Kom ihåg:
Förfrågningar från arrangörer bör skickas i god tid då processen kan ta tid.
Utländska domare ska informeras om och vara insatta i de svenska reglerna före tävlingens start.

Kommentarer inaktiverade.