Regler för Årets freestylehundar

Beslutade vid möte med SKK Freestylekommitté 2012-01-12 med komplettering för Årets lag 6+ 2013 vid SKK FREE-möte 2013-01-17. Ändring av regler Årets Lag/TtM 2015-05-13/SHFK VU.

I följande kategorier utses årets freestylehundar:

1. Årets freestylehund

2. Årets nybörjarhund i freestyle

3. Årets heelworkhund

4. Årets nybörjare i heelwork

5. Årets Lag (TtM)

Från och med 1 januari 2016 måste du vara medlem i SHFK för att kunna tävla om ”Årets XX”!

Årets freestylehund utses genom att lägga samman poängsumman för de fyra bästa resultaten i officiell freestyleklass III

Årets nybörjarhund i freestyle gäller hund som tävlingsdebuterar under året. Max fyra resultat i freestyle får räknas varav högst tre i officiell FS-klass I. Poängen utgörs av den sammanlagda poängsumman där poängsumman för resultat i officiell FS-klass II multipliceras med 1.1 och resultat i officiell FS-klass III multipliceras med 1.2.

 Buy cheap and genuine Windows 7 product key  |
Windows 7 Ultimate Key : Activation key, Free download  |
Windows 7 Product Key : Activation key, Free download  |
Windows 10 Product key : Activation key, Free download  |
Windows 8 Product key : Activation key, Free download  |
Office Professional Plus 2016 key : Activation key, Free download  |
Windows 7 Ultimate ISO download  |
Windows 7 Product Key Generator 32 bit and 64 bit Full  |
Windows 7 Ultimate Product Key 32-64bit [Free Keys] [2016]  |
Legit Windows 7 Product Key Online Store, PayPal Support  |
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 Product Key,Windows 7 Key Sale  |
Windows 10 keys, office 2016 keys, windows 7 keys: Valid Key Shop  |
windows-10-education-key
windows-10-enterprise-key
office-2010-key
windows-7-key-sale
windows-10-home-key
windows-10-activation-key
windows-10-pro-key
office-2016-key
windows-10-key
office-2013-key
windows-10-iso
windows-7-key
windows-10-product-key

Årets heelworkhund utses genom att lägga samman poängsumman för de fyra bästa resultaten i officiell heelworkklass III.

Årets nybörjare i heelwork gäller hund som tävlingsdebuterar under året. Max fyra resultat i HtM får räknas varav högst tre i officiell HtM-klass I. Poängen utgörs av den sammanlagda poängsumman där poängsumman för resultat i officiell HtM-klass II multipliceras med 1.1 och resultat i officiell klass III multipliceras med 1.2.

Årets Lag (TtM) utses genom att lägga samman poängsumman för de bästa resultaten under året i inofficiell lagklass.
Max 4 resultat per lag räknas.

Följande gäller för lagen som tävlar om titeln Årets lag (Teamwork To Music/TtM):

1. En enskild hund får vara med i maximalt två olika lag.

2. En förare får vara med i maximalt två olika lag.

3. Ett lag består av någon av följande konstellationer:

a. En förare med fler hundar än en

b. En hund med flera förare än en

c. Flera förare och flera hundar

4. Under kvalperioden/året får man inte lägga till hundar eller förare, däremot är det tillåtet att byta ut/ta bort en hund respektive förare vid sjukdom/skada. Bytet gäller därefter under kvarvarande kvalperiod/året. Vid byte av hund/förare ska under en kvalperiod ska det meddelas till SHFK (koordinatorn) via mailadress teamwork@shfk.se.

5. För att lagresultaten ska kunna räknas ihop för lagen krävs att:

a. Klassen rapporterats in i tävlingssystemet Hundaktiv som en inofficiell lagklass

b. Minst två domare har dömt klassen. Domarna ska ha gått domarutbildning men behöver inte vara färdigauktoriserade. Det är alltså möjligt för domarelever att döma lagklass.

c. Laget ska registreras i hundaktiv.

d. Lagets namn får inte ändras under året/kvalperioden.