Regler för Årets freestylehundar

Beslutade vid möte med SKK Freestylekommitté 2012-01-12 med komplettering för Årets lag 6+ 2013 vid SKK
FREE-möte 2013-01-17. Ändring av regler Årets Lag/TtM 2015-05-13/SHFK VU. Ändring av regler att gälla
endast för medlemskap för hundägaren för att få delta 2016-01-01/ SHFK. Ändring av regler för Årets Hund
Nybörjare 2020-03-10/SHFK.

I följande kategorier utses årets freestylehundar:
1. Årets freestylehund
2. Årets nybörjarhund i freestyle
3. Årets heelworkhund
4. Årets nybörjare i heelwork
5. Årets Lag (TtM)
Från och med 1 januari 2016 måste du vara medlem i SHFK för att kunna tävla om ”Årets XX”!
Årets freestylehund utses genom att lägga samman poängsumman för de fyra bästa resultaten i officiell
freestyleklass III
Årets nybörjarhund i freestyle utses genom att lägga samman poängsumman för de fyra bästa resultaten i
officiell klass och gäller hund som tävlingsdebuterar under året. Max fyra resultat i freestyle får räknas från officiell
FS-klass I. Poängen utgörs av den sammanlagda poängsumman där poängsumman för resultat i officiell FSklass II multipliceras med 1.1 och resultat i officiell FS-klass III multipliceras med 1.2.
Årets heelworkhund utses genom att lägga samman poängsumman för de fyra bästa resultaten i officiell
heelworkklass III.
Årets nybörjare i heelwork utses genom att lägga samman poängsumman för de fyra bästa resultaten i officiell
och gäller hund som tävlingsdebuterar under året. Max fyra resultat i HtM får räknas från officiell HtM-klass I.
Poängen utgörs av den sammanlagda poängsumman där poängsumman för resultat i officiell HtM-klass II
multipliceras med 1.1 och resultat i officiell klass III multipliceras med 1.2.
Årets Lag (TtM) utses genom att lägga samman poängsumman för de bästa resultaten under året i inofficiell
lagklass.
Max 4 resultat per lag räknas.
Följande gäller för lagen som tävlar om titeln Årets lag (Teamwork To Music/TtM):
1. En enskild hund får vara med i maximalt två olika lag.
2. En förare får vara med i maximalt två olika lag.
3. Ett lag består av någon av följande konstellationer:
a. En förare med fler hundar än en
b. En hund med flera förare än en
c. Flera förare och flera hundar
4. Under kvalperioden/året får man inte lägga till hundar eller förare, däremot är det tillåtet att byta ut/ta bort en
hund respektive förare vid sjukdom/skada. Bytet gäller därefter under kvarvarande kvalperiod/året. Vid byte av
hund/förare ska under en kvalperiod ska det meddelas till SHFK (koordinatorn) via mailadress
teamwork@shfk.se.
5. För att lagresultaten ska kunna räknas ihop för lagen krävs att:
a. Klassen rapporterats in i tävlingssystemet Hundaktiv som en inofficiell lagklass
b. Minst två domare har dömt klassen. Domarna ska ha gått domarutbildning men behöver inte vara
färdigauktoriserade. Det är alltså möjligt för domarelever att döma lagklass.
c. Laget ska registreras i hundaktiv.
d. Lagets namn får inte ändras under året/kvalperioden.