Regler för Årets Hund 2023

I följande kategorier utses årets hundar:
1. Årets freestylehund
2. Årets nybörjarhund i freestyle
3. Årets heelworkhund
4. Årets nybörjarhund i heelwork
5. Årets Lag (TtM)

Från och med 1 januari 2016 måste du vara medlem i SHFK för att kunna tävla om ”Årets XX”!

Kvalperioden löper från 2023-01-01 – 2023-12-31

Årets freestylehund utses genom att lägga samman poängsumman för de fyra bästa resultaten i officiell freestyleklass III.

Årets nybörjarhund i freestyle utses genom att lägga samman poängsumman för de fyra bästa resultaten i officiell klass och gäller för hund som tävlingsdebuterar under året. Max fyra resultat i freestyle får räknas från officiell klass I. Poängen utgörs av den sammanlagda poängsumman där poängsumman för resultat i officiell klass II multipliceras med 1.1 och resultat i officiell klass III multipliceras med 1.2.

Årets heelworkhund utses genom att lägga samman poängsumman för de fyra bästa resultaten i officiell heelworkklass III.

Årets nybörjarhund i heelwork utses genom att lägga samman poängsumman för de fyra bästa resultaten i officiell klass och gäller för hund som tävlingsdebuterar under året. Max fyra resultat i HtM får räknas från officiell HtM-klass I. Poängen utgörs av den sammanlagda poängsumman där poängsumman för resultat i officiell HtM-klass II multipliceras med 1.1 och resultat i officiell klass III multipliceras med 1.2.

Årets Lag (TtM) utses genom att lägga samman poängsumman för de bästa resultaten under året i inofficiell lagklass.
Max 4 resultat per lag räknas.
Följande gäller för lagen som tävlar om titeln Årets lag (Teamwork To Music/TtM):
1. En enskild hund får vara med i maximalt två olika lag.
2. En förare får vara med i maximalt två olika lag.
3. Ett lag består av någon av följande konstellationer:
a. En förare med fler hundar än en
b. En hund med flera förare än en
c. Flera förare och flera hundar
4. Under kvalperioden/året får man inte lägga till hundar eller förare, däremot är det tillåtet att byta ut/ta bort en hund respektive förare vid sjukdom/skada. Bytet gäller därefter under kvarvarande kvalperiod/året. Vid byte av hund/förare ska under en kvalperiod ska det meddelas till SHFK (koordinatorn) via mailadress teamwork@shfk.se.
5. För att lagresultaten ska kunna räknas ihop för lagen krävs att:
a. Klassen rapporterats in i tävlingssystemet Hundaktiv som en inofficiell lagklass
b. Minst två domare har dömt klassen. Domarna ska ha gått domarutbildning men behöver inte vara
färdigauktoriserade. Det är alltså möjligt för domarelever att döma lagklass.
c. Laget ska registreras i hundaktiv.
d. Lagets namn får inte ändras under året/kvalperioden.

Beslutade vid möte med SKK Freestylekommitté 2012-01-12 med komplettering för Årets lag 6+ 2013 vid SKK FREE-möte 2013-01-17.
Ändring av regler Årets Lag/TtM 2015-05-13/SHFK VU. Ändring av regler att gälla
endast för medlemskap för hundägaren för att få delta 2016-01-01/ SHFK.
Ändring av regler för Årets Hund
Nybörjare 2020-03-10/SHFK.
Ändring av kvalperioden för samtliga utmärkelser 2020-10-05/SHFK