Från och med 2014 lyder freestylesporten under Svenska Hundfreestyleklubben (SHFK), en verksamhetsklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK). Klubben bildades 22 september 2013 och tog över arbetet efter SKKs freestylekommitté.

avtal_undertecknas_mellan_SKK_och_SHFK_2013_original

Avtalet mellan SHFK och SKK skrevs under av SKKs VD Ulf Uddman och SHFKs första ordförande Maria Weinehall.

SHFK har det övergripande ansvaret för sporten och jobbar bland annat med att anordna utbildningar för domare och instruktörer, godkänna tävlingar och revidera regler. Klubbens mål är att fortsätta utveckla sporten så den fortsätter i en positiv anda för såväl hundar som förare.

Vid freestylekommitténs sista möte 2013-10-25 undertecknades avtalet av VD för SKK Ulf Uddman och ordförande för SHFK Maria Weinehall. Bland annat överlämnas i avtalet huvudmannaskapet för freestylesporten från och med 2014-01-01.

Vid årsmötet 2022 övertogs ordförandeskapet av Pernilla Pöykiöniemi
från tidigare ordförande Johanna Lehman.

Verksamhetsbeskrivning Svenska Hundfreestyleklubben

Svenska Hundfreestyleklubben är en verksamhetsklubb inom Svenska kennelklubben (SKK).
Svenska Hundfreestyleklubben är därmed underställd SKKs centralstyrelse och är jämställd läns-, special- och verksamhetsklubbar.

Svenska hundfreestyleklubben ansvarar för SKKs verksamhet gällande hundsporten freestyle som består av de två tävlingsgrenarna freestyle och heelwork to music (HtM) samt den inofficiella grednen teamwork to music (TtM).

Verksamhetens olika delar
1. Arrangemang av Svenska mästerskapen i freestyle och HtM
2. Domare, tävlingsledare, domarutbildare, instruktörsutbildare och andra funktionärer
2.1 Utbildning och fortbildning av domare
2.2 Utbildning av domarutbildare
2.2 Utbildning av tävlingsledare
2.3 Utbildning av instruktörsutbildare
2.4 Auktorisation och avauktorisation av funktionärer och instruktörer
3. Handläggande av dispenser
4. Landslag i freestyle och HtM att representera Sverige i internationella mästerskap
4.1 Utseende av landslagsledare och regler för utseende av landslag
4.2 Administration av landslag
5. Tävlingsregler
5.1 Ansvar för regelverket i freestyle och HtM
6. Informationsansvar
6.1 Ansvar för SKKs officiella websida för hundfreestyle www.hundfreestyle.se
6.2 Ansvar för tävlingsplattformen www.hundaktiv.se
6.3 Ansvar för att sprida information och ta fram informationsmaterial om hundfreestyle för såväl medlemmar som icke-medlemmar
7. Aktiviteter för medlemmar
7.1 Tävlingar
7.2 Kurser och workshops
7.3 Utbildningsmaterial
7.4 Träffar och andra aktiviteter
8. Medlemsregistrering
9. Följa och informera om sportens utveckling
10. Internationellt samarbete
10.1 Mästerskap
10.2 Regelverk
10.3 Titlar/utmärkelser
13. Ekonomi
13.1 Ansvar för att arbeta för att knyta sponsorer till klubbens verksamhet
14. Delta i SKK-aktiviteter
14.1 Representation i Kennelfullmäktige
14.2 Svara på remisser