Kvalregler för Agria Elite Freestyle Challenge

 

Kvalregler AFEC gällande fr. 2015

I finalen för Agria Freestyle Elite Challenge får 8 ekipage från vardera gren (Freestyle och HtM) tävla.

Upp till åtta uttagningstävlingar hålls under året. Vid varje uttagningstävling kvalar det bästa placerade ekipaget till finaltävlingen i respektive Freestyle eller HtM. Om den bäst placerade redan är kvalad går platsen vidare till tvåan, trean, fyran, och så vidare.

Krav för deltagande i kvaltävling:

-Medlemskap i SHFK

– För att delta på kvaltävling fyller du i en anmälningsblankett. Blanketten finns i sekretariatet på tävlingen där AFEC kval anordnas.

-Beredd att åka till finalen som normalt arrangeras i Göteborg i samband med MyDog i början av nästföljande år.

-Det är möjligt för övriga ekipage som tävlat i någon av AFEC-kvaltävlingarna att anmäla sig som reserv till finalen. I den mån någon eller några av de direktkvalificerade ekipagen väljer att avstå från sin finalplats erbjuds de vakanta finalplatserna till de anmälda reservekipage som står högst på reservlistan. Reservlistan sammanställs med samtliga tävlande i kvaltävlingarna till AFEC och rangordnas i fallande ordning efter de poäng de tävlande fått i kvalet.
Om två ekipage har samma poäng tillämpas de vanliga skiljereglerna (även vid kvaltävlingarna).

 

SHFK i samarbete med Agria Djurförsäkringar