Ansvarig för regelrevideringsgruppen är Johanna Lehman
mail: johanna@shfk.se

På denna sida kommer alla nyheter/inlägg som berör regelrevideringsgruppens arbete.