Info från SKK

Angående : Regelrevidering inför perioden 2017-01-01—2021-12-31 Samtliga regelverk för prov, tävling och utställning inom SKK-organisationen låses i femårsperioder. Även championatsregler och särbestämmelser följer dessa låsningsperioder. För att skapa kontinuitet och stabilitet i SKKs verksamhet har detta skett sedan lång tid tillbaka. Hundägare, arrangörer … Läs mer →