Vi ser fram emot många tävlingar under nästa år och vill därför påminna angående ansökan om  tävling inför 2018.

Ansökan om freestyletävling ska göras hos SHFK. Ansökan ska vara SHFK tillhanda senast sex månader före tävlingens datum.
Dispens för kortare ansökningstid kan endast lämnas vid synnerliga skäl.
Ansökan om tävling görs i HUNDAKTIV  www.hundaktiv.se
 

Detta innebär att samtliga tävlingar under första halvåret 2018 ska vara ansökta redan under 2017.
Vill man till exempel arrangera en tävling den 1 januari 2018 ska ansökan vara SHFK tillhanda senast 1 juli 2017. Vill man arrangera en tävling den 12 mars ska ansökan vara SHFK tillhanda senast den 12 september 2017.

·

Kommentarer inaktiverade.