Tips och råd till dig som freestylearrangör

Innan tävlingen

 • Ansök hos SKK via www.hundaktiv.se, om att få arrangera tävlingen. Ansökan ska vara inne 3 månader i förväg. Från och med 2017 01 01 skall ansökan vara inne minst 6 månader i förväg! Rätt att arrangera tävling har alla SKK-anslutna klubbar.
 • Efter godkännandet från SKK kommer tävlingen att synas i tävlingskalenderna på Hundaktiv.
 • Se till att gällandeTävlingsbestämmelser för officiella freestyletävlingar finns på klubben.
 • Boka domare, minst två stycken, och tävlingsledare. Tävlingsledare kan utbildas via internet om inte klubben redan har en egen utbildad. Ring eller skriv ett mail till SHFKs Utbildningsgrupp så får ni information om hur man går till väga.
 • Boka området för tävlingen.
 • Kolla upp tillgång till el, toaletter och fikaförsäljning m.m.
 • Beställ priser och rosetter. Kontrollera eventuella möjligheter till sponsorer.
 • Fundera över om ni också ska arrangera några inofficiella klasser för att kunna öka intäkterna.
 • Annonsera ut tävlingen på lämpligt sätt. Var tydlig i informationen, var, när och hur. Vilket underlag och även ringstorlek bör anges.
 • Använd Hundaktiv till inbjudan, PM, domarprotokoll, resultatlistor mm. Du kan hitta information om hur du använder programmet på hemsidan. (Det är helt kostnadsfritt.) Lägg ut inbjudan på er egen hemsida, www.shfk.se och Hundungdoms hemsida där man själv får lägga ut sina aktiviteter. Maila även inbjudan till grannklubbar (SBK, länsklubbar etc) och andra som kan vara intresserade.
 • När anmälningarna kommit in så skall domarprotokoll, startlista och resultatlistor upprättas. Hundaktiv gör så att jobbet blir enkelt och smidigt. Du kan också på det sättet få ut resultaten direkt online.
 • Förbered domarpärmarna med regelhäfte och domarprotokoll som skrivs ut i dubbel uppsättning. Använd sen gärna karbonpapper. På det sättet slipper ni kopiera upp protokollen + att domarna kan få ha kvar en kopia under hela klassen vilket de brukar uppskatta. Då kan sekretariatet snabbare räkna fram resultaten under dagen. (Protokoll finns även att ladda ner från SKK:s blankettsida, ). En kopia av resultaten inkl poängen ska sparas på klubben i två år efter tävlingens slut.
 • Se till att ha protestblankett till tävlingsdagen.
 • Informera domare och funktionärer om antalet anmälda.
 • Skicka PM med alla praktiska upplysningar till deltagarna. Via Hundaktiv får du enkelt en mailista på alla som anmält sig.
 • Ett avtal för att få spela musik under tävlingsdagen är tecknat av SKK centralt med STIM så det behöver inte arrangörsklubben göra.
 • Kom ihåg följande utrustning:
  – Tält till domarna
  – Stolar och bord
  – Hammare
  – Ringband
  – Måttband eller liknande
  – Grov spik eller annat fästmaterial till ringbanden
  – Eventuellt en dator med skärm för löpande resultat
  – Bajspåsar
  – Soptunnor/säckar
  – Domarprotokoll i pärm och även extra
  – Startlista
  – Räknare
  – Pennor
  – Rosetter
  – Priser
  – Tidtagarur
  – Ljudanläggning (du vet väl att SHFK har en anläggning som kan hyras för en billig slant?)
  – Första hjälpen-kit
  – Vatten till hundarna

Se till att domare och funktionärer är välorienterade om tävlingsdagens tidsschema,
ex starttider, gemensamma pauser, prisutdelning, placering av sekretariatet osv.

På tävlingsdagen

 • Funktionärer som behövs på tävlingsdagen: Domare 2- 4 stycken, tävlingsledare, DJ, bemanning för sekretariat (som på morgonen ser till att kuverten skrivs och att musiken lämnas in), ev. inropare, resultaträknare, löpare (hämtar resultaten och är lite alltiallo).
 • Ta emot de tävlande pricka av dem och låt dem skriva på ett kuvert till cd-skivan, på det ska det stå. Startnummer, förare och hundnamn, låt, spår på cd:n, eventuella instruktioner till DJ:n.
 • Mät upp banan och markera den (kan göras dagen innan förstås).
 • Sekretariatet kontrollerar domarprotokollen och upprättar resultatlistor.
 • Se till att funktionärerna får dricka och mat under och efter tävlingen.
 • Glöm inte att lämna tillbaka skivorna på prisutdelningen.
 • Städning av tävlingsområdet.

Efter tävlingsdagen

 • Ladda upp resultaten (om ni inte kört online på Hundaktiv), så att resultaten blir officiella och därmed åtkomliga för tävlande och andra intressenter.

Viktigt!

Det skall vara en rolig dag både för arrangören, domare, deltagare och hundar.

 

Arvoden

Domarersättning
• Arvode: 450 kronor. Arvodet utbetalas för varje tävlingsdag. Arvoden är skattepliktiga och lyder under skattelagen. • Reseersättning: utbetalas enligt statlig norm för bilersättning, för närvarande 18,50 kr per mil, eller för faktisk kostnad för färd med allmänna kommunikationsmedel samt för faktiska merkostnader, t ex parkering.
• Fri måltid och fritt uppehälle.

Ersättning till tävlingsledare
• Arvode: 250 kr per tävlingsdag
• Reseersättning: utbetalas enligt statlig norm för bilersättning, för närvarande 18,50 kr per mil, eller för faktisk kostnad för färd med allmänna kommunikationsmedel samt för faktiska merkostnader, t ex parkering.
• Fri måltid och fritt uppehälle.