Nya regler 2022

Nästa regelrevidering känns långt borta, men det är redan nu dags att börja fundera på vad vi vill se för förändringar i våra regler.

SHFK’s regelrevideringsgrupp vill gärna ha in förslag på förändringar nu under vår och sommar 2018.
Därefter kommer reglerna bearbetas och sedan gå ut på remiss i ett par omgångar.

Det vi eftersöker nu är sådant ni känner borde ändras eller förbättras, eller delar som absolut borde vara kvar, vid nästa revidering. Det behöver inte vara färdigformulerade regler och ändringar utan det räcker med åsikter och förslag. Vill man skriva mer utförligt går det självklart också bra.

 

Åsikter och förslag mailas in till johanna @shfk.se och skall vara SHFK’s regelrevideringsgrupp tillhanda senast den 31/8 2018