Våra lokala arbetsgrupper finns här:

AG STOCKHOLM
Kontaktperson Kerstin Eklund
kerstin@silkventure.se

AG KARLSTAD
Kontaktperson My Johansson
my.johansson@telia.com

AG TASSALÄTT I VÄST
Kontaktperson Ulla Linder
till_ulla@hotmail.com
AG SVEALAND
Kontaktperson Sara Guldbacke
sara_guldbacke@hotmail.com
AG ÖSTKUS 
Kontaktperson Anna Amnéus
anna@kompishundtraning.se

SHFK Lokala Arbetsgrupper
En lokal arbetsgrupp är ett alternativ till en separat klubb, för er som vill verka för Svenska Hundfreestyleklubben på lokal nivå. Man kan jämföra med lokalavdelning, vilket man kan finna i större klubbar. En lokalavdelning behöver dock egen styrelse, eget årsmöte, revisorer, valberedning – som en klubb i klubben kan man säga. Eftersom SHFK inte är en stor klubb ännu i medlemsantal så finns det ingen möjlighet att få ihop funktionärer nog att driva lokalavdelningar.

Vad gör då en lokal arbetsgrupp?
Det är en grupp personer som kanske tillhör olika BK eller rasklubbar, men som bor så nära varandra att de kan hjälpas åt att anordna olika aktiviteter. Det kan vara tävlingar, träningar, uppvisningar, utbildning – endast fantasin sätter stopp!

Lokal arbetsgrupp bättre än lokalavdelning!
”Men vi vill ju bestämma själva över våra aktiviteter, betyder det här att vi inte får det?” Ni får bestämma väldigt mycket över era aktiviteter. Det som skiljer lokal arbetsgrupp från lokalavdelning är ju egentligen att ni istället för att exempelvis godkänna er egen budget inom er egen styrelse, så skickar ni ert budgetförslag till SHFKs styrelse för godkännande.
Ett väldigt stort plus är att en lokal arbetsgrupp behöver lägga mycket mindre tid på pappersarbete, och kan istället fokusera på det som är roligt!

Pengarna som den lokala arbetsgruppen drar in, på till exempel tävlingar, går direkt till SHFK. Vill medlemmarna i den lokala arbetsgruppen sedan till exempel gå kurs, utbilda funktionär, boka träningstid i hall eller med instruktör så kan bidrag sökas hos SHFK.

Om SHFK i framtiden blir en stor klubb kan det bli så att större och väl fungerande lokala arbetsgrupper ombildas till lokalavdelningar – om det är vad medlemmarna vill ha.

Hur bildar jag/vi en lokal arbetsgrupp?
Snacka ihop dig med en eller flera personer som vill samma sak. Bestäm inbördes vem som ska vara huvudansvarig och skicka sedan ett mail till info@shfk.se där ni som vill starta gruppen presenterar er och vart arbetsgruppen ska vara aktiv, samt kontaktuppgifter till den person som ska vara ansvarig.

Punkter för lokala arbetsgrupper vid tävling

* Gör en budget och skicka in till klubben.
* Anmälningsavgiften måste särskiljas från andra tävlingar som SHFK är huvudman för.
Välj ett udda belopp, ex 205, 195 eller något liknande och kontrollera först vad andra närliggande tävlingar har för belopp. Detta är för att kassören ska veta vilken tävling inbetalningen tillhör.
* När tävlingen är genomförd skickar ansvarig person blanketten för ”Arvode, resor, kvitton” till kassören för utbetalning. Blanketten ska vara underskriven av den som ska få pengar utbetalade och av den ansvariga personen på plats.
Blanketten hittar du här: shfk-arvode-resor-kvitton

human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
extensions hair   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions    |
full lace wigs   ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
clip in extensions   ,
extensions hair   ,
african american wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
hair extensions   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
clip in extensions   ,
african american wigs   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
best hair extensions   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,