SHFK är ansvarig för auktorisation av domare inom svensk hundfreestyle och arrangerar domarutbildningar, domarkonferenser och övriga vidareutbildningar som håller standarden hög inom domarkåren. Nästa domarutbildning startar juli 2022. Se inbjudan nedan.

Runt om i landet finns ett antal av klubben godkända instruktörsutbildare. Se fliken Instruktörslärare Freestyle/HtM för att hitta en utbildning om du är intresserad av att utbilda dig till freestyle- och HtM-instruktör under SHFK’s riktlinjer.