Grenarna Freestyle och Heelwork To Music

Freestyle är en publiksport
Såväl ekipagets skicklighet som förmåga att fånga åskådarnas intresse är därför av vikt. I freestyle finns två tävlingsgrenar: freestyle och heelwork to music (HtM). I Freestyleklassen väljer man nästan fritt rörelser medan HtM-klassen har tio fasta fotpositioner.

I freestyle
utför föraren tillsammans med sin hund ett fritt utformat lydnadsprogram till musik. I programmet bedöms i tre kategorier: Utförande, Programmets planering och kvalitet, och Tolkning av musik. Stor vikt läggs i bedömningen av valet av rörelser i förhållande till hund och hur programmet har anpassats till musiken. Hundens och förarens rörelser ska tillsammans bilda en tilltalande helhet.

Då programmet utformas helt av föraren och rörelserna väljs helt fritt, kan olika program se mycket olika ut. En freestylehund lär sig ofta väldigt många olika moment och lär sig dessutom att arbeta uppmärksamt genom ett helt program och att följa förarens minsta vink för att få rörelserna rätt till musiken.

I heelwork to music
gäller det samma som för freestyle med den skillnaden att hunden ska ha fasta positioner. Här går det alltså inte att hitta på egna rörelser utan man håller sig till de tio positioner som står i regelverket. Utifrån en eller fler av dessa skapar man fritt ett program.

I bedömningen av programmet i sin helhet ligger hur väl de valda positionerna utförs och hur smidiga och snygga övergångarna mellan dessa är.

 

En positiv hundsport
Så här lyder förordet i Bestämmelser för freestyletävlingar:
”Freestyle är en hundsport som ger föraren möjlighet att visa fritt utformade lydnadsprogram till musik. Sporten ger tillfälle att ta tillvara individuella egenskaper hos hunden och visa resultat av positiv hundträning med träningsglädje, kontakt, lyhördhet och samarbete i fokus. En grundtanke är att freestyle ska vara roligt både för förare och hund.”

Ytterligare en dimension i hundträningen när man tävlar i den här sporten är koreografin. Här ingår en hel del planering; val av musik, att skapa en kedja av rörelser anpassade efter den valda musiken, kläder, eventuell rekvisita och hur man ska röra sig över tävlingsplanen. Ibland väljs ett tema som illustrerar något som till exempel en person, en händelse eller en historia.

Tävlingar
anordnas av klubbar som verkar under SKK; t ex brukshundsklubbar, länsklubbar, rasklubbar, Sveriges hundungdom, men även av arbetsgrupper inom SHFK. Det är framför allt brukshundsklubbar och Sveriges hundungdom som anordnar tävlingarna.
Alla tävlingar är öppna för allmänheten att komma och titta på. Många tävlingar ordnas ute på de lokala klubbarna. Andra ordnas i samband med större evenemang som hundens dag, tillsammans med andra hundsporter, hundutställningar och andra tillställningar runtom i landet.

Tävlingar hålls även på de två stora hundmässorna My Dog i Göteborg och HUNDmässan i Stockholm och då är det som mest publik.

 

Svenska hundfreestyleklubben
Freestyle blev en officiell hundsport i Sverige 2007 och resultaten registrerades då hos Sveriges hundungdom som hade huvudmannaskapet för sporten. 2010 övergick huvudmannaskapet till SKK:s centralstyrelse.

SHFK-LOGO-RUND-200pxSKK tillsatte en freestylekommitté som arbetade med alla de frågor som rörde sporten. Kommittéen hade även som uppgift att arbeta fram en verksamhetsklubb för sporten till 2014.
1 januari 2014 övergick huvudmannaskapet till Svenska hundfreestyleklubben som är en verksamhetsklubb inom SKK. SHFK arbetar med alla frågor som har med freestylesporten att göra. Styrelsen för SHFK är den instans som beviljar t.ex. ansökningar om att anordna tävlingar, arbetar med regelrevidering och landslagsfrågor.
Mer info om klubbens arbete hittar du här.