Regler för svenska mästerskapen i freestyle och HtM

Svenska mästerskapen i freestyle och heelwork-to-music hålls om möjligt på Stockholm hundmässa i december. I andra hand ska SM anordnas på MyDog i januari följande år.
Från och med 2016 kan SM komma att flyttas till annan tid på året för att möjliggöra en större tävling.(Årsmötesbeslut 2015)

SM är en inofficiell tävling öppet för svenska ekipage. Föraren måste vara stadigvarande bosatt i Sverige och hunden måste vara svenskregistrerad för att få delta. Även svenska blandrashundar med TAVLIC kan delta.

SM döms efter officiella svenska regler för freestyle respektive heelwork-to-music klass III. Minst FEM domare dömer SM. Högsta och lägsta poäng i varje kategori stryks, dvs tre resultat för varje kategori räknas.
Det är bra om minst en av domarna är från ett annat land, men det är inget krav.

Regerande svenska mästare i freestyle liksom regerande ungdomsmästare i freestyle klass III är garanterade en plats i freestyleklassen. Från och med 2012 kommer regerande svenska mästare i HtM liksom regerande ungdomsmästare i HtM klass III att vara garanterade en plats i HtM-klassen. För övriga deltagare gäller att platser kommer att erbjudas de bäst placerade på SM-kvallistorna för freestyle respektive HtM.

Ekipagens poäng i SM-kvallistorna beräknas på samma sätt som för Årets freestylehund respektive Årets Heelworkhund, skillnaden består i att SM kvallistorna baseras på uttagningsperioden som för 2011 är 1 januari till 31 oktober och för efterföljande år är kvalperioderna 1 november till 31 oktober. Totalt antal startande  i respektive klass bestäms av SKK Freestylekommitté och kan variera från år till år beroende dels på tillgänglig tid för tävlingen dels på fördelningen av antalet ekipage i de båda disciplinerna.
I den mån de kvalificerade på listan inte anmäler sig till SM kommer reserver att tas in. Ordningen avgörs av placeringen på SM-kvallistorna för freestyle respektive heelwork to music.

Anmälan till SM sker via www.hundaktiv.se. Reserver behöver inte betala in startavgiften förrän då de får besked om att de får en plats på SM.

Lottning av startordningen görs av arrangören och offentliggörs senast på tävlingsdagens morgon vid anmälan. Vid lottning ska hänsyn tas till att tävlande med flera hundar om möjligt ska få minst 5 starter mellan sina egna startnummer. Startordningen kan endast ändras om deltagande tikar börjar löpa efter genomförd lottning.

Löptikar är välkomna att tävla på SM. Löptikar kommer att starta sist på tävlingsdagen. Den tävlande ska så snart som möjligt meddela tävlingsledaren att löptik kommer att delta.

Om ingen särskild tävlingsring finns för löptikar kommer startordningen mellan klasserna kommer att bli följande:

HtM-klassen förutom löptikar.
Freestyleklassen förutom löptikar,
Löptikar i freestyleklassen,
Löptikar i HtM-klassen.

Det ekipage som får möjligheten att representera Sverige vid den internationella freestyletävlingen på Crufts kommer att baseras på SM-resultatet i freestyleklassen. I första hand kommer vinnarekipaget på SM att erbjudas platsen, i andra hand tvåan och så vidare. Om föraren väljer att avstå från kvalplatsen eller om förutsättningarna för att utnyttja platsen inte finns (till exempel på grund av vaccinationsreglerna) kommer erbjudandet om kvalplatsen att vandra vidare.