Stipendium för funktionärer

Har vi eldsjälar i klubben ? Som brinner för freestyleverksamheten och gör en stor insats? Då kan klubben nominera en person till SKKs Prov och tävlingskommittén stipendium för funktionärer.
Stipendiet delas ut till enskild funktionär inom organisationen och syftar till att uppmärksamma och ge stipendiaten fortbildning inom sitt område.
Har du någon person på förslag ?
Motivera  varför du föreslår personen  och hur fortbildningen ska gå till.
Du kan även föreslå dig själv som stipendiat.
Hör av dig  med ditt förslag till sekreterare@shfk.se senast den 15 augusti.